Facultatea de Inginerie

ORAR

Semestrul 1, an universitar 2021-2022

Conform HCA nr. 46/03.12.2021 în Facultatea de Inginerie începând de luni, 13.12.2021, activitățile de curs la toate programele de studii, licență și master, anii I-IV respectiv I-II, se vor desfășura exclusiv online. Celelalte activități didactice (seminar, laborator, proiect la programele de licență, respectiv, aplicații la programele de master) se vor desfășura, în continuare, în format hibrid (fizic și online), în funcție de capacitatea sălii unde se desfășoară activitatea didactică respectivă.