Facultatea de Inginerie

Departamentul Inginerie Industriala si Management

Studiile universitare de licenta reprezinta prima treapta a studiilor universitare. Pe parcursul a 4 ani, studentii dobandesc cunostinte generale si de specialitate care asigura un nivel de calificare adecvat exercitarii unei profesii.

Studiile de licenta sunt finalizate printr-un examen de licenta, în urma caruia se obtine diploma de licenta. Diplomele de licenta sunt în principiu echivalente cu „Bachelor's degree" (BA/BSc/LLB, adica Bachelor of Arts/Bachelor of Science/Bachelor of Laws) in sistemul de învatamânt englez, cu conditia sa fie obtinute prin invatamant acreditat.

Oferta educationala pentru studii de licenta a departamentului de Inginerie Industriala si Management Studii cuprinde urmatoarele specializari:


Domeniul de studii Inginerie Industriala

Domeniul de studii Mine, Petrol si Gaze

Domeniul de studii Inginerie si Management

Domeniul de studii Ingineria Mediului

Domeniul de studii Ingineria Transporturilor