Facultatea de Inginerie

Departamentul Inginerie Industriala si Management

Programe de studii Licenta Ingineria Transporturilor si Traficului
Banner

Prezentare

Misiunea Programului de studii Ingineria transporturilor şi a traficului este formarea de specialişti de nivel universitar, cu pregătire complexă în domeniul transporturilor și al traficului. Programul de studii urmareşte formarea inginerilor care proiectează şi utilizează reţele de transport fiabile, tehnologii în terminale de transport, tehnologii de circulaţie şi conducere operativă a acesteia, în contextul mobilităţii durabile. De asemenea, absolvenţii ITT pot să documenteze tehnic şi economic luarea unei decizii în dezvoltarea unei reţele de transport în funcţie de cerere, ofertă, implicaţii sociale, amenajare a teritoriului şi de protecţie a mediului.

Absolvenţii specializării ITT vor fi capabili să se integreze rapid în echipe specializate sau polivalente şi:

  • § să abordeze  teme  de  cercetare în  domeniul ingineriei transporturilor: autovehicule rutiere, telecomenzi şi electronică în transporturi, logistică, construcţii căi ferate, drumuri şi poduri, utilaje şi instalaţii portuare;
  • § să analizeze şi să decidă asupra oportunităţii unor lucrări de investiţii într-o tratare integrată a sistemelor de transport;
  • § să participe la proiectarea şi execuţia unor lucrări specifice sistemelor de transport (terminale, noduri, modernizări ale sistemului, proiectare şi realizare de noi tronsoane);
  • § să urmărească, să controleze şi să interpreteze calitatea lucrărilor şi a produselor realizate;
  • § să eficientizeze şi să optimizeze economic şi calitativ, inclusiv prin soluţii alternative, instalaţiile şi echipamentele aferente domeniului de activitate.