Facultatea de Inginerie

Departamentul Inginerie Industriala si Management

Licenta

Grupurile studentilor de la specializarile gestionate de departamentul Inginerie Industriala si Management: