Facultatea de Inginerie

Departamentul Inginerie Industriala si Management

Mircea Ștețiu