Facultatea de Inginerie

Departamentul Inginerie Industriala si Management

GREEN ENGINEERING

GREEN ENGINEERING

În cadrul proiectului GREEN ENGINEERING s-a desfăşurat Excursia de studiu la Târgu Jiu – Gorj, la care au participat 20 de studenți de la Specializarea Ingineria şi Protecția Mediului în Industrie, cu scopul vizitării următoarelor obiective, pentru creşterea nivelului de cunoştinţe şi abilităţi în domeniul protecției mediului.

 

Termocentrala Rovinari : 

- 3 blocuri energetice de 330 MW pe lignit in condesație, construită în perioada 1972-1978, modernizată în 2010 şi în prezent are un grup în reabilitare.

- Instalație de evacuare cenuşă in şlam dens

Tehnologia de evacuare a zgurii şi cenuşii in şlam dens autoîntăritor se realizează printr-un raport maxim optim de amestec lichid/solid = 1/1. Impact: Mărirea coeficientului de stabilitate a depozitului. Cenuşa este fixata si nu spulberata de vânt. Apa de infiltrație este foarte redusa cantitativ si nepoluanta.

- Instalație de desulfurare umeda a gazelor de ardere utilizând ca absorbant calcarul

In conformitate cu prevederile Autorizației privind emisiile de gaz cu efect de sera si a planului de masuri privind monitorizarea si raportarea emisiilor de gaz cu efect de sera, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A, are obligația determinării prin calcul a emisiilor generate de instalațiile deținute, respectiv: emisii de ardere provenite de la cazane energetice; emisii de proces provenite din instalația de desulfurare a gazelor de ardere.

- Reducerea emisiilor de NOx la SE Rovinari prin injecție de uree (experimental) la grupul energetic nr. 6.

Cariera de exploatare la suprafaţă a cărbunelui (Roşia Jiu)

Cărbunele extras în cariera Roşia de Jiu este folosit în termocentralele Rovinari, Turceni, Craiova, la producerea energiei pentru sistemul energetic naţional. Capacitatea este de 8.000.000 tone lignit/an. Exploatarea lignitului în perimetrul carierei Roşia de Jiu a se realizează cu excavatoare cu rotor, linii tehnologice de transport pe benzi şi maşini de haldare.

Cheile Oltețului (arie protejată) - Peştera Polovragi.

Suprafața rezervației naturale Cheile Oltețului este de 150 de hectare, aceasta incluzând si peștera Polovragi, de asemenea arie naturala protejata de interes National având ca scopuri protecția si conservarea unor habitate si specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic, forestier, hidrologic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic. Mărimea lor este determinata de arealul necesar asigurării integrității elementelor protejate.

Responsabil proiect GREEN ENGINEERING

Conf.dr.ing Isarie Claudiu Laurențiu

 

În cadrul proiectului GREEN ENGINEERING s-a desfăşurat Excursia de studiu la Târgu Jiu – Gorj, la care au participat 20 de studenți de la Specializarea Ingineria şi Protecția Mediului în Industrie, cu scopul vizitării următoarelor obiective, pentru creşterea nivelului de cunoştinţe şi abilităţi în domeniul protecției mediului.

 

Termocentrala Rovinari :

 

- 3  blocuri energetice de 330 MW pe lignit in condesație, construită în perioada 1972-1978, modernizată în 2010 şi în prezent are un grup în reabilitare.

- Instalație de evacuare cenuşă in şlam dens

Tehnologia de evacuare a zgurii şi cenuşii in şlam dens autoîntăritor se realizează printr-un raport maxim optim de amestec lichid/solid = 1/1. Impact: Mărirea coeficientului de stabilitate a depozitului. Cenuşa este fixata si nu spulberata de vânt. Apa de infiltrație este foarte redusa cantitativ si nepoluanta.

- Instalație de desulfurare umeda a gazelor de ardere utilizând ca absorbant calcarul

In conformitate cu prevederile Autorizației privind emisiile de gaz cu efect de sera si a planului de masuri privind monitorizarea si raportarea emisiilor de gaz cu efect de sera, Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A, are obligația determinării prin calcul a emisiilor generate de instalațiile deținute, respectiv: emisii de ardere provenite de la cazane energetice; emisii de proces provenite din instalația de desulfurare a gazelor de ardere.

- Reducerea emisiilor de NOx la SE Rovinari prin injecție de uree (experimental) la grupul energetic nr. 6.

 

Cariera  de exploatare la suprafaţă a cărbunelui (Roşia Jiu)

 

Cărbunele extras în cariera Roşia de Jiu este folosit în termocentralele Rovinari, Turceni, Craiova, la producerea energiei pentru sistemul energetic naţional. Capacitatea este de 8.000.000 tone lignit/an. Exploatarea lignitului în perimetrul carierei Roşia de Jiu a se realizează cu excavatoare cu rotor, linii tehnologice de transport pe benzi şi maşini de haldare.

 

Cheile Oltețului (arie protejată) - Peştera Polovragi.

 

Suprafața rezervației naturale Cheile Oltețului este de 150 de hectare, aceasta incluzând si peștera Polovragi, de asemenea arie naturala protejata de interes National având ca scopuri protecția si conservarea unor habitate si specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic, forestier, hidrologic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic. Mărimea lor este determinata de arealul necesar asigurării integrității elementelor protejate.

 

 

Responsabil proiect GREEN ENGINEERING

 Conf.dr.ing Isarie Claudiu Laurențiu