Facultatea de Inginerie

Departamentul Inginerie Industriala si Management

Predarea lucrărilor de licenţă, specializarea IEDM, sesiunea iulie 2018

 

Predarea lucrărilor de licenţă, specializarea IEDM, sesiunea iulie 2018, se va face în:

 

sala IM 319, în data de 28 iunie a.c., orele 16.00-17.00 (pentru absolvenţii de la cursuri de zi) şi 17.00-18.00 (pentru absolvenţii de I.D.),

 

În vederea predării lucrărilor de licenţă, vă rugăm să nu uitaţi de:

 

- Pagina de gardă a lucrării, cu toate semnăturile obligatorii (a şefului de catedră, a îndrumătorului / îndrumătorilor şi a dvs.). Absolvenţii de la cursurile de zi vor primi această pagină de la secretariatul departamentului I.I.M. (sala IM 208, d-na Nicoleta Hanzu), iar absolvenţii de ID de la secretariatul ID (sala IM 205, d-na Adriana Bărbuşiu);

- Rezumatul lucrării în limba română şi în limba engleză; Aceste rezumate trebuie integrate la începutul lucrării, imediat după cuprins;

- Opis-ul lucrării în care să fie descris conţinutul fizic al acesteia (nr. de pagini, nr. de figuri, nr. de tabele, nr. de anexe; nr. de desene - din care nr. în format A3, nr. în format A4 etc.). Sub opis trebuie să treceţi data întocmirii şi semnătura dvs. In josul paginii opisului trebuie, de asemenea, să apară acordul din partea îndrumătorului / îndrumătorilor pentru susţinerea lucrării în faţa comisiei de licenţă (textul "Sunt de acord cu susţinerea publică a lucrării în faţa comisiei de licenţă", sub care să apară semnătura îndrumătorului). Opisul va fi prezentat la sfârşitul lucrării legate, înaintea declaraţiei de originalitate;

- Declaraţia pentru conformitate asupra originalităţii lucrării. Aceasta este disponibilă la adresa https://goo.gl/hNQe4t şi trebuie completată, semnată şi integrată la sfârşitul lucrării legate;

- CD-ul cu un folder denumit cu numele şi prenumele dvs. care să conţină: 1) Lucrarea în format WORD, denumită cu numele şi prenumele dvs.; 2) Prezentarea FINALĂ a lucrării în format POWER-POINT, denumită cu numele şi prenumele dvs. şi 3) Desenele în formatul ales de dvs. Atenţie: CD-ul trebuie inscripţionat cu ajutorul unui marker cu numele şi prenumele dvs. şi se predă separat de lucrare!

Atenție: Nu se admite înlocuirea ulterioară a prezentării power-point!

 

 

Secretari comisie licenţă,

Lect. dr. ec. Remus Butănescu-Volanin

ş.l. Mihaela Rotaru