Facultatea de Inginerie

Departamentul Inginerie Industriala si Management

Concurs CIER

 

Un nou succes al studenţilor specializării Inginerie Economică în Domeniul Mecanic din Sibiu

La Concursul Naţional Studenţesc în Domeniul Inginerie şi Management „Prof. univ. dr. ing. Moise Ţuţurea”

 

Arad 04 – 05 mai 2017

În perioada 4 – 5 iunie 2017 s-au desfăşurat la Arad, lucrările Consorţiului de Inginerie Economică din România (CIER). De această dată, gazdă şi organizator al acestor lucrări a fost Facultatea de Inginerie din cadrul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad.

A fost o întâlnire cu o agendă bogată, ce a luat în dezbatere aspecte importante legate de evoluţia şi oportunitatea dezvoltării domeniului de Inginerie şi Management în România, fiind analizate aspecte importante ale dezvoltării specializărilor de licenţă şi de master din acest domeniu. De asemenea, s-a marcat împlinirea a 15 ani de la lansarea Revistei de Management şi Inginerie Economică sub auspiciile AMIER (Asociaţia Managerilor şi Inginerilor Economişti din România), revistă ce găzduieşte, număr de număr, studii şi lucrări interesante ale specialiştilor din domeniul de Inginerie şi Management din ţară şi din străinătate.

 

În paralel cu lucrările CIER s–a desfăşurat Concursul Studenţesc în Domeniul Inginerie şi Management „Prof. univ. dr. ing. Moise Ţuţurea” – faza naţională, la care au fost prezentate un număr de peste 25 lucrări ştiinţifice ale studenţilor din cele mai importante centre universitare din ţară – Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara, Bucureşti, Oradea, Sibiu, Braşov, Craiova, Baia-Mare. Prezentările lucrărilor s-a realizat pe două secţiuni, iar dezbaterea acestora a fost extrem de interesantă, studenţii, reprezentanţi ai domeniului de Inginerie şi Management de la universităţile prezente, dând dovada unei pregătiri teoretice şi practice deosebite, fiind implicaţi în abordarea unor teme de o actualitate deosebită. La finalul lucrărilor au fost înmânate premii şi diplome tuturor participanţilor.

Studenţii specializării Inginerie Economică din cadrul Facultaţii de Inginerie a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, s-au numărat din nou printre protagoniştii concursului, lucrările prezentate de aceştia suscitând un interes deosebit, fiind comentate şi menţionate cu comentarii laudative de către membri juriului şi de către cei din public. De asemenea, aceştia au impresionat prin dezinvoltura prezentării, dar mai ales prin aplicativitatea practică a lucrărilor prezentate.

Fotografia postată de Diana Miclăuș. 

Lucrările ce le-au avut ca autoare pe Larisa Iagăru şi Diana Miclăuş de la specializarea IEDM, anul IV, coordonate de şef lucr. dr. Valentin Grecu, conf. univ. dr. Dan Miricescu şi prof. univ. dr. Dănuţ Dumitraşcu au fost apreciate şi de către membrii juriului clasându-se, în final, pe podiumul competiţiei, la ambele secţiuni ale concursului.

PREMIUL II – secţiunea 1

  • Rolul inteligenţei emoţionale în procesul decizional – LARISA IAGĂRU, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, anul IV IEDM

PREMIUL II – secţiunea 2

  • Studiu privind eficientizarea şi optimizarea unui flux de producţie pe o linie de injecţie mase plastice în industria de componente auto – DIANA MICLĂUŞ, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, anul IV IEDM