Facultatea de Inginerie

Departamentul Inginerie Industriala si Management

Home

Stiri

Predarea lucrărilor de licenţă, sesiunea iulie 2016, se va face în:

- 01 iulie, orele 18-19, sala IM 319 - ptr. absolvenții IEDM zi

- 02 iulie, orele 12-13, sala IM 319 - ptr. absolvenții IEDM ID

 

În vedere predării lucrărilor de licenţă, vă rugăm să nu uitaţi de:

  • - Fişa de înscriere la examenul de diplomă pe care absolvenţii de cursuri zi o primesc de la secretariatul general (sala IE 208, d-na Elena Neaţă) iar absolvenţii de cursuri ID o primesc de la secretariatul departamentului I.I.M. (sala IM 208, d-na Elena Covaci) - aceasta atestă faptul că aveţi dreptul de a vă înscrie la examenul de licenţă;
  • - Pagina de gardă a lucrării, cu toate cele 3 semnături obligatorii (a şefului de catedră, a îndrumătorului şi a dvs.) - toţi absolvenţii o primesc de la secretariatul departamentului I.I.M. (sala IM 208, d-na Elena Covaci);
  • - Rezumatul lucrării în limba română şi în limba engleză;
  • - Opis-ul lucrării din care să reiasă conţinutul fizic al acesteia (nr. de pagini, nr. de figuri, nr. de tabele, nr. de anexe; nr. de desene - din care nr. în format A3, nr. în format A4 etc.). Sub opis trebuie să treceţi data întocmirii şi semnătura dvs. In josul paginii opisului trebuie, de asemenea, să apară acordul din partea îndrumătorului pentru susţinerea lucrării în faţa comisiei de licenţă (textul "Sunt de acord cu susţinerea publică a lucrării în faţa comisiei de licenţă", sub care să apară semnătura îndrumătorului);
  • - Declaraţia de originalitate a lucrării. Aceasta este disponibilă pe site-ul departamentului (http://old.inginerie.ulbsibiu.ro/dep.iim/) şi trebuie completată, semnată şi integrată la sfârşitul lucrării legate, înaintea referatului îndrumătorului;
  • - Referatul îndrumătorului. Acesta trebuie completat şi semnat de către îndrumător, fiind legat în lucrare după declaraţia de originalitate;
  • - CD-ul cu un folder denumit cu numele şi prenumele dvs. şi care să conţină: 1) Lucrarea în format WORD, denumită cu numele şi prenumele dvs.; 2) Prezentarea FINALĂ a lucrării în format POWER-POINT, denumită cu numele şi prenumele dvs. şi 3) Desenele în formatul ales de dvs. Atenţie: CD-ul trebuie inscripţionat cu ajutorul unui marker cu numele şi prenumele dvs. şi se predă separat de lucrare!

 

Secretari comisie licenţă,

  • Lect. dr. ec. Remus Butănescu-Volanin
  • Ș.l. dr. ing. Mihaela Rotaru

 

Declaratie de originalitate

Descarcati aici declaratia pentru conformitate asupra originalităţii operei ştiinţifice. Aceasta trebuie completata si semnata de student si indrumatorul stiintific si atasata la lucrarea de diploma.

ANUNT!

In atentia studentilor din anul 4, specializarea TCM: predarea proiectelor de diploma se face in data de 30.06.2016 in sala IM117, la ora 10:00.

Un nou succes al studenţilor specializării Inginerie Economică din Sibiu

La Concursul Naţional Studenţesc în Domeniul Inginerie şi Management „Moise Ţuţurea”

Bacău 02 – 03 iunie 2016

În perioada 2 – 3 iunie 2016 s-a desfăşurat la Bacău Întâlnirea Consorţiului de Inginerie Economică din România (CIER). De această dată gazdă şi organizator al acestor lucrări a fost Facultatea de Inginerie din cadrul Universităţii „Vasile Alecsandri” din Bacău.

Trebuie menţionat faptul că a fost o întâlnire aniversară a Consorţiului de Inginerie Economică din România ce a marcat împlinirea a 20 de ani de la înfiinţare, o vârstă a maturităţii depline care marchează multe realizări şi împliniri frumoase şi care s-a consolidat în timp prin prietenii puternice între reprezentaţii domeniului de Inginerie şi Management din toate universităţile româneşti.

În paralel cu lucrările CIER s–a desfăşurat Concursul Studenţesc în Domeniul Inginerie şi Management „Moise Ţuţurea” – faza naţională, la care au fost prezentate un număr de 25 lucrări ştiinţifice. Prezentările lucrărilor şi dezbaterea acestora au fost extrem de interesante, studenţii, reprezentanţi ai domeniului de Inginerie şi Management de la universităţile prezente, dând dovada unei pregătiri teoretice şi practice deosebite. La finalul lucrărilor au fost înmânate premii şi diplome tuturor participanţilor.

Studenţii specializării Inginerie Economică din cadrul Facultaţii de Inginerie a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, s-au numărat din nou printre protagoniştii concursului, lucrările prezentate de aceştia suscitând un interes deosebit prin modalitatea prezentării, dar mai ales prin aplicativitatea practică a lucrărilor prezentate.

Lucrările prezentate de Balteş Lucian şi Taflan Alin de la specializarea IEDM, anul IV, coordonate de prof. univ. dr. Dănuţ Dumitraşcu au fost apreciate şi de către membrii juriului ocupând în final primele două poziţii ale podiumului.

PREMIUL I

· Analiza gradului de satisfacţie al absolvenţilor privind alegerea specializării universitare – LUCIAN BALTEŞ, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

PREMIUL II

· Studii privind dezvoltarea unei afaceri în domeniul producţiei de componente auto – ALIN TAFLAN, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

 

Evaluarea cadrelor didactice de catre studenti - semestrul II - 2015-2016

http://calitate.ulbsibiu.ro/evaluare/evaluare.php

Pagina 6 din 16